Lagar och regler för deltagare på Reptile Fair:

 • Ingen sprit eller tobak är tillåten i hallen.
 • Skador på byggnader och inventarier måste bytas ut.
 • Om el behövs, medförs även förlängningskablar.
 • Det är det inte får ta med djur som enligt dansk lag är förbjudna att sälja / behålla.
 • Det är utställarens / säljarens ansvar att ha kunskap om och följa gällande lagar och förordningar beträffande djur, växter och tillbehör som föras till mässan.
 • Djur får inte ställas ut / säljas med förbehåll för bilaga A till ministeriet för miljö- och energidepartement nr 499 av den 27 maj 1997 om skydd av vilda djur och växter i kontroll av handeln (Washington Convention / Cites) utan att det finns fick tillstånd från danska skogs- och naturbyrån.
 • Ingen försäljning får göras till barn under 16 år.
 • Den som har en monter vid denna monter har fullt ansvar för de djur som ställs ut / säljs vid monteret oavsett äganderätt. De djur som inte längre är associerade med stativ (dvs har sålts / överlämnats) har fullt ansvar för ägaren.
 • Djuren bör inte tas ut och hanteras så långt som möjligt. Om detta inträffar är det utställarens / säljarens ansvar.
 • Vid försäljning eller överföring av djur, måste förses med vägledning om korrekt skötsel och lagring av djuren.

 

Lagar och förordningar om djurlagring under mässan:

 • Djuren måste vara i flygsäkra terrarier eller lådor.
 • För djur som tas med till Reptilmässan måste djurens individuella temperatur, vatten och foderbehov uppfyllas.

För terrarier / akvarier / burar för djur på Reptilmässan:

 • att de uppfyller en rimlig hygienstandard.
 • att de inte är överfulla.
 • att det inte finns några vassa eller spetsiga föremål inuti, tejp eller någon annan enhet som kan skada djuren.
 • att storleken och arrangemanget är lämpligt för djuren och deras beteendekrav.

Lämplig design innebär att:

 • Djuren kan stå / ligga i naturlig position.
 • Arter som behöver badmöjligheter måste ha en platt skål, handfat eller vatten.
 • Grävande arter måste ha lämpliga utgrävningsmöjligheter.
 • Klättrande arter måste kunna klättra.
 • Himmelarter bör ha möjlighet att söka kamouflage eller delvis gömmer sig.

Paddelarver och neotensalamandrar (= vuxna larver) måste ha antingen lufttillförsel via luftsten,

cirkulation av vatten eller ofta vattenförändring