Lagar och regler för deltagare på Reptile Fair:

 • Ingen sprit eller tobak är tillåten i hallen.
 • Skade på bygning og inventar skal erstattes af skadevolder.
 • Det är det inte får ta med djur som enligt dansk lag är förbjudna att sälja / behålla.
 • Det är utställarens / säljarens ansvar att ha kunskap om och följa gällande lagar och förordningar beträffande djur, växter och tillbehör som föras till mässan.
 • Djur får inte ställas ut / säljas med förbehåll för bilaga A till ministeriet för miljö- och energidepartement nr 499 av den 27 maj 1997 om skydd av vilda djur och växter i kontroll av handeln (Washington Convention / Cites) utan att det finns fick tillstånd från danska skogs- och naturbyrån.
 • Der må ikke ske nogen form for salg til børn under 16 år som ikke er sammen med en voksen.
 • Enhver der har en stand på denne messe har selv det fulde ansvar for de dyr der bliver udstillet/solgt på standen uanset ejerforholdet. De dyr der ikke længere er tilknyttet stande (dvs. er blevet solgt/overdraget) har den nye ejer det fulde ansvar for.
 • Djuren bör inte tas ut och hanteras så långt som möjligt. Om detta inträffar är det utställarens / säljarens ansvar.
 • Vid försäljning eller överföring av djur, måste der medfølge en vejledning i dyrenes rette pasning ( Pasningsvejledning).

Lagar och förordningar om djurlagring under mässan:

 • Djuren måste vara i flygsäkra terrarier eller lådor.
 • Dyrene må ikke fylde mere end 1/3 af deres salgs/udstiller boks.
 • For dyr der medbringes på Reptilmessen gælder at dyrenes individuelle temperatur, vand og foderkrav skal opfyldes.

För terrarier / akvarier / burar för djur på Reptilmässan:

 • att de uppfyller en rimlig hygienstandard.
 • att de inte är överfulla.
 • att det inte finns några vassa eller spetsiga föremål inuti, tejp eller någon annan enhet som kan skada djuren.
 • att storleken och arrangemanget är lämpligt för djuren och deras beteendekrav.

Lämplig design innebär att:

 • Djuren kan stå / ligga i naturlig position.
 • Arter som behöver badmöjligheter måste ha en platt skål, handfat eller vatten.
 • Grävande arter måste ha lämpliga utgrävningsmöjligheter.
 • Himmelarter bör ha möjlighet att söka kamouflage eller delvis gömmer sig.

Paddelarver och neotensalamandrar (= vuxna larver) måste ha antingen lufttillförsel via luftsten,

cirkulation av vatten eller ofta vattenförändring