Love og Regler for deltagere på Reptilmessen:

 • Der må ikke nydes spiritus eller tobak i hallen.
 • Skade på bygning og inventar skal erstattes af skadevolder.
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr, der ifølge dansk lovgivning er forbudt at sælge/holde.
 • Der er udstillers/sælgers eget ansvar at have kendskab til samt at overholde gældende love og regler vedrørende de dyr, planter og tilbehør der medbringes på messen.
 • Der må ikke udstilles/sælges dyr der er omfattet af bilag A i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 499 af 27. maj 1997 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washington-konventionen/Cites) uden at der er indhentet tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.
 • Der må ikke ske nogen form for salg til børn under 16 år som ikke er sammen med en voksen.
 • Enhver der har en stand på denne messe har selv det fulde ansvar for de dyr der bliver udstillet/solgt på standen uanset ejerforholdet. De dyr der ikke længere er tilknyttet stande (dvs. er blevet solgt/overdraget) har den nye ejer det fulde ansvar for.
 • Dyrene bør så vidt muligt ikke tages ud og håndteres. Hvis dette finder sted er det på udstillers/sælgers eget ansvar.
 • Ved salg eller overdragelse af dyr, skal der medfølge en vejledning i dyrenes rette pasning ( Pasningsvejledning).

Love og Regler om dyrenes opbevaring under messen:

 • Dyrene skal være i flugtsikre terrarier eller  bokse.
 • Dyrene må ikke fylde mere end 1/3 af deres salgs/udstiller boks.
 • For dyr der medbringes på Reptilmessen gælder at dyrenes individuelle temperatur, vand og foderkrav skal opfyldes.

For terrarier/akvarier/bure til dyr på Reptilmessen gælder:

 • at de overholder en rimelig hygiejnisk standard.
 • at de ikke overfyldes.
 • at der ikke findes skarpe eller spidse genstande indvendigt, tape eller anden indretning som dyrene kan skade sig på.
 • at størrelsen og indretningen er passende til dyrene og deres adfærdsmæssige krav.

Passende indretning betyder at:

 • Dyrene kan stå/ligge i naturlig stilling.
 • Arter der har behov for bademuligheder skal have en flad skål, bassin e.l. med vand.
 • Gravende arter skal have passende gravemuligheder.
 • Sky arter skal have mulighed for at søge camouflage eller delvist skjul.

Paddelarver og neotene salamandre (= voksne larver) skal have enten lufttilførsel via luftsten,

cirkulering  af vand eller hyppigt vandskift