👉 Reptil og Terrariemesserne i fremtiden 👈

png

Reptil og Terrariemesserne i fremtiden. (In English, scroll down).

 

Halløjsa…

Hvad sker der af ting og sager i firmaet.

Dem af jer der har været med i et par år eller mere, har selvfølgelig lagt mærke til, at hjemmesiden har gennemgået en total opdatering til nutidens standarter (og hvad det indebærer af fordele og ulemper). Ikke nok med det, den har også fået ny adresse: https://Reptilmesser.com.

Samtidig er alle mailadresser (Admin, Bogholderen, Nyheder og Falke) ligeledes fået ”efternavnet” @ReptilMesser.com. De gamle mailadresser er ikke længer i brug.

Med virkning fra d. 1. januar 2022 skifter firmaet også navn til ReptilMesser.com.

Og det er såmænd ikke den eneste ændring der kommer til at ske d. 1. januar 2022.

Firmaet får simpelthen nye ejere!

De nye ejere vil være kendt af de flest af jer, da de har været med på samtlige messer jeg har afholdt (over 60 er det blevet til). De hedder Lotte & Horst.

Hvis navnene ikke siger jer noget, så gør HP Reptiles sikkert.

Allerede ved de kommende to messer vil I kunne møde dem i messernes velkendte gule skjorter, hvor de indgår som hjælpere.

Men ændringer kommer allerede fra og med i dag: Mail til og fra ”Bogholderen og Nyheder” vil blive sendt til og fra Lotte. Hvad der sendes til ”Admin” vil blive set af både Lotte og mig, så er det noget personligt, skal det sendes til ” Lotte@” eller ”Falke@”.

Facebook profilen ”Falkes ReptilMesser” skifter navn til ”Lottes ReptilMesser” og vil herefter blive varetaget af Lotte.

Lige siden allerførste messe i Køge i 1999 har der været megen snak i krogene om messerne og mig som person. Så det forventer jeg også i forhold til det ovenstående, at der vil blive smedet rygter i massevis.

Så med mindre I hører det direkte fra Lottes, Horstes eller min mund, er der stor chance for, at det er konspirationer.

Jeg har været glad for at have stået i spidsen for Reptil og Terrariemesserne i Køge, Hedensted og Rødovre.

Jeg er glad for jeres opbakning gennem de mange år der er gået.

Det er dejligt at se, at hobbyen breder sig og så mange nye ansigter er kommet til gennem årene.

Det er blevet til mange år, mange messer og mange arbejdstimer.

Jeg takker af og giver stafetten videre, og det er trygt at vide, at messerne vil fortsætte i samme gode ånd. Nemlig at arrangere Reptil og Terrariemesser for hobbyens skyld, for jeres skyld.

 

Mvh. Falke


The Reptile and Terraria Fairs in the future.

Hi…

What happens in the company.

For those of you who have been in the hobby for a few years or more might have noticed that the website has undergone a total update to today’s standards (and what it entails of the pros and cons). But that’s not all, the page has also got a new address: https://repilmesser.com.

At the same time, all email addresses (Admin, Bogholderen, Nyheder and Falke) also given the “surname” @ReptilMesser.com. The old email addresses are no longer in use.

With effect from January 1. 2022, the company also switches Name for ReptileMesser.com.

That it is not the only change to happen on 1 January 2022.

The company simply gets a new owner!

The new owner will be known to the most of you, as they have been involved in all fairs I have held (it has become more than 60). The name is Lotte & Horst.

If the names doesn’t say anything to you, HP Reptiles might do.

Already at the next two fairs you will meet both of them dressed in the fairs’ well-known yellow shirts, where they will be a part of the crew.

But changes start from today: mail to and from “Bogholderen and Nyheder” will be sent to and from Lotte. If sent to “admin” it will be seen by both Lotte and me, so if it is something personal, it must be sent to “Lotte@” or “Falke@”.

The Facebook profile “Falkes ReptilMesser” changes the name to “Lottes ReptilMesser” and will be handled by Lotte.

Rumors: Ever since the very first fair in 1999, lie-like rumors have been spread about the fairs and me as a person as well. I therefore expect, in relation to everything above, rumors will be forged galore.

Therefore, unless you hear it directly from Lotte, Horst or me, its probability will be conspiration from start to the end!

It has been a pleasure to leading The Reptile and Terraria Fairs in Køge, Hedensted and Rødovre.

I appreciate your support through the many years that have passed.

It is great to see that the hobby spreads and so many new faces have come through the years.

It has become many years, many fairs and many many hours of work.

I’ll say thank and give the baton on, and it is safe to know the fairs will continue in the same good spirit: Arrange Reptile and Terraria Fairs for hobby’s and you.

 

Best regards Falke.

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.